Informacja o błędzie
Wystąpił błąd podczas wykonywania zapytania SQL!
SELECT d.*, p.*, md.title as miasto_title FROM log_firma p LEFT JOIN log_firma_description d ON p.id=d.parent_id left join log_miasta_description md on (p.id_miasto=md.parent_id and md.language_id=d.language_id) WHERE p.id in (18 , 19 , 20) and d.language_id=? AND p.active=1 AND d.active=1 ORDER BY FIELD(p.id, 18 , 19 , 20)
Odpowiedź MySQL: Błąd numer 1030: Otrzymano bł?d -1 z obsługi tabeli