Dyslalia- co to takiego?

Dyslalia- co to takiego?

Wielu rodziców podczas wizyty u logopedy słyszy diagnozę- dyslalia. Czym tak właściwie ona jest, jak się objawia i na jakie rodzaje się dzieli?

Dyslalia to wady wymowy, które polegają na niewłaściwej artykulacji jednej lub więcej głosek. Poszczególne z nich zostają opuszczone, zastąpione innymi lub całkowicie zdeformowane. Przyczyną dyslali jest najczęściej nieprawidłowa budowa języka. Wady należące do tej grupy powoduje także źle ukształtowane podniebienie oraz anomalie zębów, polegające na powstawaniu szpary między siekaczami, wychyleniem górnych zębów na przód lub do wewnątrz. Dyslalię może także powodować krzywa przegroda nosowa oraz przerost trzeciego migdałka. Czasem spowodowana jest także niewłaściwą budową i funkcjonowaniem aparatu słuchu.

Dyslalie dzielimy na jednoraką, przy której zniekształcone jest jedna głoska, wieloraką, w której zniekształcone jest kilka głosek, co powoduje obniżenie stopnia zrozumiałości mowy. Istnieje także dyslalia całkowita, podczas której zaburzenia obejmują ok 70 % realizacji wszystkich głosek. W takim wypadku mowa jest zupełnie niezrozumiała. 

Do dyslali zaliczamy m.in stagmatyzm (seplenienie), kappacyzm (zaburzona wymowa głoski k), rotacyzm (nieprawidłowa wymowa r), gammacyzm (nieprawidłowa wymowa głoski g) oraz wiele innych. Jeśli zauważymy u dziecka odstępy od prawidłowej wymowy lub, gdy jego mowa nie jest zgodna ze standardową mową dzieci w jego wieku, warto szybko skonsultować się ze specjalistą. Wada wymowy leczona wystarczająco wcześnie zmniejszy się, a nawet całkowicie zniknie.

Ostatnio skomentowane gabinety: (0)
Dodaj komentarz o gabinecie logopedycznym
Całościowa ocena logopedy:

Inne gabinety logopedyczne

Wiele dzieci, nawet w bardzo młodym wieku ma prob...
Dziecko sepleni albo jąka się? A może Ty potrze...
Wielu rodziców podczas wizyty u logopedy s...
Mowa jest podstawowym sposobem komunikowania się ...
Nie wiesz, kiedy udać się z dzieckiem do logoped...
Wady wymowy i problemy związane z komunikowaniem ...